Контакт »

Ваш захтев је примљен!
Није могуће послати захтев. Молимо вас, покушајте поново.

Одсек за социјалне индикаторе, правосудну и родну статистику


Драгана Ђоковић - Папић, шеф одсека

e-mail: ddjokovic_papic@stat.gov.rs 

тел/факс: +381 11 2410 947 

тел: +381 11 2412 922, лок. 247