Извештај о напретку у остваривању Циљева одрживог развоја до 2030. године у Републици Србији

18.12.2020.
2030.jpg (1)

Праћење напретка у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) важан је аспект имплементације Агенде за одрживи развој до 2030. Овај извештај има за циљ да на основу података доступних у другој половини 2020. године, прикаже стање у остваривању ЦОР у Републици Србији. Тиме се настоји да се учврсти чињенична основа за праћење и даље унапређивање политика које воде остваривању ових циљева..

 Преузмите документ у пдф формату овде