Web Analytics

Четврта радионица посвећена Циљевима одрживог развоја (ЦОР)

19.01.2021.
vest3.jpg

Четврта радионица посвећена Циљевима одрживог развоја (ЦОР) организована за чланове интерне радне групе Републичког завода за статистику (РЗС) одржана је 30.12.2020. године преко апликације MS Teams.

Радионици је присуствовало 10, од укупно 15, чланова интерне радне групе. Дневни ред радионице односио се на текућа питања у вези са радом чланова радне групе на ЦОР индикаторима.

Дате су следеће информације и дефинисани следећи задаци за 2021. годину:

  1. Почетком новембра 2020. године на ЦОР порталу, базама, профилима и визуелизацији постављено је укупно 83 ЦОР индикатора за Републику Србију (РС), од укупно 245 (7 нових индикатора у односу на претходну базу).
  2. На основу 83 индикатора, у које су били укључени и нови индикатори из MICS-а, као и из других извора, проф. др Марија Бабовић написала је Извештај о напретку у остваривању ЦОР до 2030 у Републици Србији. Поменути извештај на српском језику, можете преузети овде, на енглеском језику овде, а двојезичну публикацију можете преузети са овог линка.
  3. Од јануара 2021. године, портал, дисеминациона база, профили и визуелизација ЦОР, као и ДевИнфо базе – републичка и општинске – ажурираће се 4 пута годишње и то 31.01, 30.04, 31.08. и 31.10.
  4. Колегинице и колеге који су задужени за појединачне циљеве треба да наставе комуникацију са интерним и екстерним даваоцима података, као и, када се буду обезбеђивали нови подаци за РС, да прате УН сајт са подацима и метаподацима.
  5. Захваљујући прикупљеним и ажурираним подацима, у сарадњи са колегама из ИТ сектора, ажуриране су и уједначене портали и базе, а нарочито је унапређен портал sdg.indikatori.rs, који ће се и даље редовно ажурирати и унапређивати.