Број индикатора:245

Доступно на порталу98

40%
SDG подаци

Истраживање извора147

60%

ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА


Уједињене нације су на самиту одржаном септембра 2015. године усвојиле резолуцију A/RES/70/1 – Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Агенда 2030 је универзална стратегија и од држава потписница се очекује да мобилишу све ресурсе како би циљеви били остварени до 2030. године. Агенда 2030, са свих 17 циљева, укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине. Индикатори циљева одрживог развоја могу се наћи на званичном УН веб-сајту: https://unstats.un.org/sdgs/

 

Влада Републике Србије је директно учествовала у развоју и писању Агенде одрживог развоја кроз укључивање грађана у процес путем консултација о развојној агенди после 2015 и директним учешћем представника државе на глобалним форумима на којима су дефинисани циљеви одрживог развоја. 

Мултиресорна радна група за спровођење Агенде за одрживи развој 2030 основана је у децембру 2015. године и била је састављена од високих представника 27 ресорних министарстава и других организација. Радном групом председавала је министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику. 

 

 

1.jpg
022.jpg
033.jpg
4.jpg (4)
5.jpg (5)
6.jpg (6)
7.jpg (4)
8.jpg (5)
9.jpg (3)
10.jpg (3)
11.jpg (3)
12-final-cir.jpg
13.jpg (3)
14.jpg (3)
15_1.jpg
016_2.jpg
17.jpg (4)
sdg-en-18.png

ВЕСТИ

08.04.2021.
“Не изоставити никога из развоја!”

Представљамо кратку информативну тематску публикацију из серије “Не изоставити никога из развоја!”, посвећену приказу стања у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР)...
Преузмите публикацију у пдф формату овде


Сазнај више »

18.12.2020.
Извештај о напретку у остваривању Циљева одрживог развоја до 2030. године у Републици Србији

Праћење напретка у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) важан је аспект имплементације Агенде за одрживи развој до 2030 ...
Преузмите документ у пдф формату овде


Сазнај више »

РАДИОНИЦЕ

19.01.2021.
Четврта радионица посвећена Циљевима одрживог развоја (ЦОР)

Четврта радионица посвећена Циљевима одрживог развоја (ЦОР) организована за чланове интерне радне групе Републичког завода за статистику (РЗС) одржана је 30.12.2020. године преко апликације MS Teams...


Сазнај више »