Број индикатора:244

Доступно на порталу75

31%

Истраживање извора169

69%

ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА


Уједињене нације су на самиту одржаном септембра 2015. године усвојиле резолуцију A/RES/70/1 – Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Агенда 2030 је универзална стратегија и од држава потписница се очекује да мобилишу све ресурсе како би циљеви били остварени до 2030. године. Агенда 2030, са свих 17 циљева, укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине. Индикатори циљева одрживог развоја могу се наћи на званичном УН веб-сајту: https://unstats.un.org/sdgs/

 

Влада Републике Србије је директно учествовала у развоју и писању Агенде одрживог развоја кроз укључивање грађана у процес путем консултација о развојној агенди Пост 2015 и директним учешћем представника државе на глобалним форумима на којима су дефинисани циљеви одрживог развоја. 

Мултиресорна радна група за спровођење Агенде за одрживи развој 2030 основана је у децембру 2015. године и састављена је од високих представника 27 ресорних министарстава и других организација. Радном групом председава министар надлежан за демографију и популациону политику. 

 

 

1.jpg
022.jpg
033.jpg
4.jpg (4)
5.jpg (5)
6.jpg (6)
7.jpg (4)
8.jpg (5)
9.jpg (3)
10.jpg (3)
11.jpg (3)
12.jpg (3)
13.jpg (3)
14.jpg (3)
15_1.jpg
016_2.jpg
17.jpg (4)
sdg-en-18.png

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

ОДРЖАНE РАДИОНИЦЕ

Од 26. до 28. новембра 2019. године одржана је трећа по реду радионица која је била посвећена Циљевима одрживог развоја. На радионици је било више од 50 позваних представника институција. Радионица је…

Сазнај више »