Број индикатора:244

Доступно на порталу65

27%

Истраживање извора179

73%

ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА


Уједињене нације су на самиту одржаном септембра 2015. године усвојиле резолуцију A/RES/70/1 – Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Агенда 2030 је универзална стратегија и од држава потписница се очекује да мобилишу све ресурсе како би циљеви били остварени до 2030. године. Агенда 2030, са свих 17 циљева, укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине. Индикатори циљева одрживог развоја могу се наћи на званичном УН веб-сајту: https://unstats.un.org/sdgs/

 

Влада Републике Србије је директно учествовала у развоју и писању Агенде одрживог развоја кроз укључивање грађана у процес путем консултација о развојној агенди Пост 2015 и директним учешћем представника државе на глобалним форумима на којима су дефинисани циљеви одрживог развоја. 

Мултиресорна радна група за спровођење Агенде за одрживи развој 2030 основана је у децембру 2015. године и састављена је од високих представника 27 ресорних министарстава и других организација. Радном групом председава министар надлежан за демографију и популациону политику. 

 

 

1.jpg
022.jpg
033.jpg
4.jpg (4)
5.jpg (5)
6.jpg (6)
7.jpg (4)
8.jpg (5)
9.jpg (3)
10.jpg (3)
11.jpg (3)
12.jpg (3)
13.jpg (3)
14.jpg (3)
15_1.jpg
016_2.jpg
17.jpg (4)
sdg-en-18.png

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

ОДРЖАНE РАДИОНИЦЕ

Током 2018. године одржане су две радионице посвећене Циљевима одрживог развоја. Прва радионица одржана је у периоду од 5. до 8. јуна 2018. године у просторијама Републичког завода за статистику (РЗС)…

Сазнај више »