Web Analytics

Број индикатора:248

Доступно на порталу145

58%

Истраживање извора103

42%

ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА


Уједињене нације су на самиту одржаном септембра 2015. године усвојиле резолуцију A/RES/70/1 – Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Агенда 2030 је универзална стратегија и од држава потписница се очекује да мобилишу све ресурсе како би циљеви били остварени до 2030. године. Агенда 2030, са свих 17 циљева, укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине. Индикатори циљева одрживог развоја могу се наћи на званичном УН веб-сајту: https://unstats.un.org/sdgs/

 

Влада Републике Србије је директно учествовала у развоју и писању Агенде одрживог развоја кроз укључивање грађана у процес путем консултација о развојној агенди после 2015 и директним учешћем представника државе на глобалним форумима на којима су дефинисани циљеви одрживог развоја. 

Мултиресорна радна група за спровођење Агенде за одрживи развој 2030 основана је у децембру 2015. године и била је састављена од високих представника 27 ресорних министарстава и других организација. Радном групом председавала је министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику. 

 

 

1.jpg
022.jpg
033.jpg
4.jpg (4)
5.jpg (5)
6.jpg (6)
7.jpg (4)
8.jpg (5)
9.jpg (3)
10.jpg (3)
11.jpg (3)
12-final-cir.jpg
13.jpg (3)
14.jpg (3)
15_1.jpg
016_2.jpg
17.jpg (4)
Download_cir.jpg

ВЕСТИ

06.03.2024.
"Не изоставити никога из развоја!"
Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији у односу на старије становништво (65+)

Представљамо шесту по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Публикација је посвећена приказу стања у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији из перспективе становништва старости 65 и више година.


Сазнај више »

04.11.2022.
Мапа пута за статистику за циљеве одрживог развоја Друго издање

Представљамо друго издање Мапе пута за статистику за циљеве одрживог развоја на српском језику. Сврха Мапе пута за статистику је да националним статистичким системима (НСС) и другим заинтересованим странама пружи ...


Сазнај више »

РАДИОНИЦЕ

20.11.2023.
ДЕВЕТА РАДИОНИЦА О ЦИЉЕВИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА (ЦОР)

Републички завод за статистику (РЗС) је, у сарадњи са канцеларијом сталног координатора УН у Републици Србији и немачком агенцијом за међународну сарадњу (ГИЗ), 14. новембра 2023. године, организовао радионицу са темом  „Унапређење процеса извештавања о напретку у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) за Републику Србију“.


Сазнај више »