Web Analytics

О агенди 2030 »

Уједињене нације су на самиту одржаном септембра 2015. године усвојиле резолуцију A/RES/70/1 – Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Агенда 2030 је универзална стратегија и од држава потписница се очекује да мобилишу све ресурсе како би циљеви били остварени до 2030. године. Агенда 2030, са свих 17 циљева, укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине. Индикатори циљева одрживог развоја могу се наћи на званичном УН веб-сајту: https://unstats.un.org/sdgs/.

 

Влада Републике Србије је директно учествовала у развоју и писању Агенде одрживог развоја кроз укључивање грађана у процес путем консултација о развојној агенди после 2015 и директним учешћем представника државе на глобалним форумима на којима су дефинисани циљеви одрживог развоја.

Мултиресорна радна група за спровођење Агенде за одрживи развој 2030 основана је у децембру 2015. године и била је састављена од високих представника 27 ресорних министарстава и других организација. Радном групом председавала је министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику.

 

Главна улога Мултиресорне радне групе за Циљеве одрживог развоја је да:

  • прати имплементацију Агенде 2030,
  • унифицира и координира ставове надлежних министарстава у циљу постизања циљева и потциљева Агенде,
  • припрема периодичне извештаје о њеној примени.


Један од стратешких докумената је Декларација о улози националних статистичких институција у мерењу и праћењу Циљева одрживог развоја (SDG) у којој се наводи да су националне статистичке институције посвећене да својом стручношћу допринесу мерењу Циљева одрживог развоја на професионалан, независтан и непристрасан начин.