Web Analytics

Извештај о напретку у остваривању Циљева одрживог развоја до 2030. године у Републици Србији

25.06.2024.
SDG_Izvesta2023_pocetna_strana_SRB.jpg

Праћење напретка у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) важан је аспект имплементације Агенде за одрживи развој до 2030. Извештај за 2023. годину има за циљ да, на основу података доступних у октобру 2023. године, прикаже стање у остваривању ЦОР-а у Републици Србији. На овај начин настојимо да учврстимо чињеничну основу за праћење и за даље унапређивање политика које воде остваривању ових циљева.

Извештај на српском језику можете преузети овде