Web Analytics

Број индикатора:248

Доступно на порталу119

48%
SDG подаци

Истраживање извора129

52%

ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА


Уједињене нације су на самиту одржаном септембра 2015. године усвојиле резолуцију A/RES/70/1 – Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Агенда 2030 је универзална стратегија и од држава потписница се очекује да мобилишу све ресурсе како би циљеви били остварени до 2030. године. Агенда 2030, са свих 17 циљева, укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине. Индикатори циљева одрживог развоја могу се наћи на званичном УН веб-сајту: https://unstats.un.org/sdgs/

 

Влада Републике Србије је директно учествовала у развоју и писању Агенде одрживог развоја кроз укључивање грађана у процес путем консултација о развојној агенди после 2015 и директним учешћем представника државе на глобалним форумима на којима су дефинисани циљеви одрживог развоја. 

Мултиресорна радна група за спровођење Агенде за одрживи развој 2030 основана је у децембру 2015. године и била је састављена од високих представника 27 ресорних министарстава и других организација. Радном групом председавала је министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику. 

 

 

1.jpg
022.jpg
033.jpg
4.jpg (4)
5.jpg (5)
6.jpg (6)
7.jpg (4)
8.jpg (5)
9.jpg (3)
10.jpg (3)
11.jpg (3)
12-final-cir.jpg
13.jpg (3)
14.jpg (3)
15_1.jpg
016_2.jpg
17.jpg (4)
sdg-en-18.png

ВЕСТИ

22.07.2022.
"Не изоставити никога из развоја!"
Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији из перспективе живота и развоја деце

Представљамо пету по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Публикација је посвећена приказу стања у остваривању ЦОР у Републици Србији из перспективе живота и развоја деце.

Преузимање публикације


Сазнај више »

08.07.2022.
Напредак у праћењу индикатора одрживог развоја у области животне средине у Републици Србији, 2021

Представљамо кратку тематску публикацију „Напредак у праћењу индикатора одрживог развоја у области животне средине у Републици Србији, 2021“


Сазнај више »

РАДИОНИЦЕ

04.10.2021.
ШЕСТА РАДИОНИЦА О ЦИЉЕВИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА (ЦОР)

Дана 21. септембра 2021. године одржана је шеста по реду, а друга тематска Радионица о подацима за Циљеве одрживог развоја (ЦОР), која је била посвећена индикаторима из области екологије. Радионица је организована ...


Сазнај више »