Web Analytics

"Не изоставити никога из развоја!"
Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији у односу на старије становништво (65+)

06.03.2024.
LNBSR.jpg

Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији у односу на старије становништво (65+)

Представљамо шесту по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Публикација је посвећена приказу стања у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији из перспективе становништва старости 65 и више година.

Преузимање публикације