Web Analytics

Ауторско право

© Copyright РЗС

Коришћењем било ког дела овог сајта аутоматски прихватате следeће услове:

Републички завод за статистику (РЗС) настоји да овим сајтом омогући доступност статистичких података и информација које су у вези са надлежностима и пословањем РЗС. С тим у вези, РЗС настоји да сви подаци и информације које садржи овај сајт буду тачни, поуздани и ажурни. Међутим, РЗС неће сносити одговорност за било коју евентуалну штету која настане, као директна или индиректна последица одлуке која је донета или активности која је преузета, на основу коришћења података и информација са овог сајта.

РЗС настоји да могућност настанка техничких проблема и сметњи у раду сајта сведе на најмању могућу меру, међутим РЗС не може гарантовати да се овакви проблеми и сметње неће појавити, нити ће сносити одговорност за евентуалну штету која у вези са тиме може да настане.

РЗС има ауторска права на комплетан садржај овог сајта, који укључује статистичке податке и информације у публикацијама и бази података као и графичке, текстуалне, програмске и друге материјале. РЗС ће та права штитити у складу са прописима којима се уређују ауторска и сродна права.

Фајлови са овог сајта се могу снимати, репродуковати, дистрибуирати и користити под условом да је РЗС наведен као извор.

На сајту се налазе линкови ка другим интернет страницама за које РЗС не преузима никакву одговорност.

РЗС упозорава да је забрањена и незаконита свака неовлашћена промена података са његовог сајта, њихово брисање или уништење, чињење недоступним или намерно изазвана штета.

Изузеци:

Визуелни елементи (фотографије)
Фотографије се преузимају са Shutterstock.com,  Pixabay.com и Pexels.com користе се у складу са договореним правилима коришћења, осим ако на фотографији није другачије наведено. 

Заштита података о личности

Податке о личности које сте нам добровољно дали РЗС прикупља и користи, односно обрађује, у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.