ОДРЖАНE РАДИОНИЦЕ

2030.jpg

Током 2018. године одржане су две радионице посвећене Циљевима одрживог развоја. Прва радионица одржана је у периоду од 5. до 8. јуна 2018. године у просторијама Републичког завода за статистику (РЗС) за представнике институција које су чланови Међуресорне радне групе за праћење реализације Циљева одрживог развоја (СДГ). Током радионице предложене су институције које су потенцијални произвођачи података за индикаторе Циљева одрживог развоја. Друга радионица је била организована у периоду од 23. до 26. октобра 2018. године у такође у РЗС-у. На радионици су присуствовали релевантни стручњаци из одговарајућих институција задужени за праћење и обезбеђивање података за израду појединачних индикатора. Радионица је организована по групама циљева кроз 4 радна дана током којих је мапиран велики број индикатора.