ODRŽANE RADIONICE

2030.jpg

Tokom 2018. godine održane su dve radionice posvećene Ciljevima održivog razvoja. Prva radionica održana je u periodu od 5. do 8. juna 2018. godine u prostorijama Republičkog zavoda za statistiku (RZS) za predstavnike institucija koje su članovi Međuresorne radne grupe za praćenje realizacije Cilјeva održivog razvoja (SDG). Tokom radionice predložene su institucije koje su potencijalni proizvođači podataka za indikatore Cilјeva održivog razvoja. Druga radionica je bila organizovana u periodu od 23. do 26. oktobra 2018. godine u takođe u RZS-u. Na radionici su prisustvovali relevantni stručnjaci iz odgovarajućih institucija zaduženi za praćenje i obezbeđivanje podataka za izradu pojedinačnih indikatora. Radionica je organizovana po grupama cilјeva kroz 4 radna dana tokom kojih je mapiran veliki broj indikatora.