Web Analytics

DEVETA RADIONICA O CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA (COR)

20.11.2023.
devetaRadionica.jpg

Unapređenje procesa izveštavanja o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (COR) za Republiku Srbiju

Republički zavod za statistiku (RZS) je, u saradnji sa kancelarijom stalnog koordinatora UN u Republici Srbiji i nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ), 14. novembra 2023. godine, organizovao radionicu sa temom  „Unapređenje procesa izveštavanja o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (COR) za Republiku Srbiju“. U radionici su učestvovali predstavnici Ministarstva prosvete, Republičkog sekretarijata za javne politike, Instituta za javno zdravlje Srbije, UN, UNICEF-a, UN Habitat, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, SKGO-a, Beogradske otvorene škole, GIZ-a i RZS-a.

Na radionici su predstavljeni aktuelni oblici izveštavanja RZS-a u vezi sa pokazateljima Ciljeva održivog razvoja Agende 2030, koji se prate na osnovu globalno definisanih indikatora, kao i ideje za unapređenje izveštavanja. Učesnici su, na osnovu svog iskustva, ukazali na određene prednosti i nedostatke konkretnih oblika izveštavanja i dali su svoje predloge za poboljšanje njihovog izgleda i sadržaja.

Tokom onlajn prezentacije predstavnika UN Habitat, gospodina Martina Miralje (Martino Miraglia), učesnici su imali priliku da čuju korisne informacije i vide primere dobre prakse nekih zemalja u vezi sa izveštavanjem o napretku u ostvarivanju COR-a.