Web Analytics

Извештај о напретку у остваривању Циљева одрживог развоја до 2030. године у Републици Србији

11.04.2022.
New Project(1).jpg

Праћење напретка у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) важан је аспект имплементације Агенде за одрживи развој до 2030. Извештај за 2021. годину има за циљ да, на основу података доступних у октобру 2021. године, прикаже стање у остваривању ЦОР у Републици Србији. На овај начин настојимо да учврстимо чињеничну основу за праћење и за даље унапређивање политика које воде остваривању ових циљева.

Извештај на српском језику можете преузети овде