Web Analytics

"Не изоставити никога из развоја!"
Просторни аспекти одрживог развоја: разлике по типу насеља и међу регионима

07.02.2022.
Ne_izostraviti_nikoga_iz_razvoja.jpg

Представљамо трећу по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Публикација је посвећена приказу стања у остваривању ЦОР у Републици Србији из перспективе просторних разлика или неједнакости, које су сагледане: (1) као разлике између становништва које живи у градским и осталим насељима и (2) као разлике између становништва које живи у регионима Републике Србије.

Преузимање публикације