Web Analytics

"Не изоставити никога из развоја!"
Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији из родне перспективе

24.05.2022.
Ne_izostraviti_nikoga_iz_razvoja.jpg

Представљамо четврту по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Публикација је посвећена приказу стања у остваривању ЦОР у Републици Србији из родне перспективе.

Преузимање публикације