Web Analytics

Контакт »

Ваш захтев је примљен!
Није могуће послати захтев. Молимо вас, покушајте поново.

Одељење за циљеве одрживог развоја, социо-економске индикаторе и правосудну статистику


Драгана Ђоковић - Папић, Начелник одељења

e-mail: ddjokovic_papic@stat.gov.rs 

тел/факс: +381 11 2410 947 

тел: +381 11 2412 922, лок. 247