Web Analytics

"Не изоставити никога из развоја!"
Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији из перспективе живота и развоја деце

22.07.2022.
Ne_izostraviti_nikoga_iz_razvoja.jpg

Представљамо пету по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Публикација је посвећена приказу стања у остваривању ЦОР у Републици Србији из перспективе живота и развоја деце.

Преузимање публикације