Web Analytics

Чиста вода и санитарни услови

Циљ 6. Обезбедити доступност и одрживо управљање водом и санитацијама за све

1.jpg 022.jpg 033.jpg 4.jpg (4) 5.jpg (5) 6.jpg (6) 7.jpg (4) 8.jpg (5) 9.jpg (3) 10.jpg (3) 11.jpg (3) 12-final-cir.jpg 13.jpg (3) 14.jpg (3) 15_1.jpg 016_2.jpg 17.jpg (4)

Број индикатора:11

Доступно на порталу8

73%

Истраживање извора3

27%