Web Analytics

Мапа пута за статистику за циљеве одрживог развоја Друго издање

04.11.2022.
Second_Edition_SDG.jpg

Представљамо друго издање Мапе пута за статистику за циљеве одрживог развоја  на српском језику. Сврха Мапе пута за статистику је да националним статистичким системима (НСС) и другим заинтересованим странама пружи смернице за мерење напретка ка остваривању циљева и потциљева.

Тиме се јача поузданост података НСС и подржавају напори за остварење циљева.

Мапу пута је припремио тим састављен од чланова Координационе групе Конференције европских статистичара (CES) за статистику у вези са Циљевима одрживог развоја.

Текст Мапе пута је преведен на српски језик и прилагођен за штампу кроз сарадњу Канцеларије сталне координаторке Уједињених нација у Републици Србији и Републичког завода за статистику.

 

Преузмите публикацију