Web Analytics

"Не изоставити никога из развоја!"
Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја међу младима у Србији

10.09.2021.
Ne_izostraviti_nikoga_iz_razvoja.jpg

Представљамо другу по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Посвећена је приказу стања младог становништва узраста од 15 до 30 година у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) у Републици Србији.

Из сарадње Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) и Републичког завода за статистику настале су поменута публикација и превод Агенде 2030.

Преузимање публикације

AGENDA 2030 (ENG)

AGENDA 2030 (SRP)