Web Analytics

СЕДМА РАДИОНИЦА О ЦИЉЕВИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА (ЦОР)

13.06.2023.
Radionica_2023.jpg

Седма по реду Радионица о подацима за Циљеве одрживог развоја (ЦОР), посвећена јачању оквира података и показатеља за праћење и извештавање о димензији урбаног развоја у Агенди 2030, одржана је 13. јуна 2023. године. Радионица је организована у сарадњи Канцеларије сталног координатора Уједињених нација у Републици Србији, UN-Habitat (Програм Уједињених нација за насеља) и Републичког завода за статистику (РЗС). Радионици, која је организована у конференцијској сали РЗС-a, присуствовало је 16 учесника из пет националних институција и четири учесника из четири међународнe институцијe.


Циљ радионице био је обезбеђивање ЦОР индикатора за Глобални оквир за праћење урбаног развоја (Global Urban Monitoring Framework). Од укупно 77 показатеља који су предвиђени за праћење у свим државама чланицама Уједињених нација, 46 су ЦОР показатељи, од којих 83%, односно 38 индикатора РЗС већ прати за Републику Србију и објављује на својим интернет страницама:

  1. Портал ЦОР: https://sdg.indikatori.rs/
  2. Профили ЦОР: http://devinfo.stat.gov.rs/diFiles/diProfili/SDG_Srbija_cir.pdf  

Учесници су кроз стручну и конструктивну дискусију предлагали поуздане изворе података за преосталих 8 показатеља (1.4.2, 9.3.1, 11.2.1, 11.3.1. 11.3.2, 11.7.1, 12.8.1 и 13.2.1) и могућности за њихово израчунавање.

 

Рад је био организован кроз следеће активности:

  • упознавање са Глобалним оквиром за праћење урбаног развоја,
  • напредак у праћењу недостајућих осам показатеља ЦОР-а и унапређење праћења осталих ЦОР показатеља у области урбаног развоја, и
  • могућности примене показатеља урбаног развоја на националном и локалном нивоу у Републици Србији.